Het bestuur en team willen u hartelijk bedanken voor de inzet voor Buurtcentrum Kommunika het afgelopen jaar! Graag nodigen wij u uit om samen met ons te proosten op het nieuwe jaar op onze nieuwjaarsreceptie op donderdag 18 januari van 17.00 tot 19.00 uur.

Hopelijk zien wij u op 18 januari!