ANBI gegevens Kommunika

 • Naam instelling
  • Stichting Gereformeerd Jeugdverband Scheveningen “Kommunika”

het RSIN / fiscaal nummer (onbekend)

 • Het post- of bezoekadres van de instelling
  • Jurriaan Kokstraat 177
  • 2586 SH Den Haag/Scheveningen
 • E-mailadres van de instelling
 • Doelstellingen van de instelling
  • Het uitvoeren, begeleiden, opzetten, bevorderen en faciliteren van kinder-jeugd- jongeren-volwassenen- ouderen-, en het overige welzijnswerk in de breedste zin van het woord:
  • Het faciliteren, ondersteunen en stimuleren van participatie door bewoners uit de wijk:
 • De hoofdlijnen van het beleidsplan (PDF)
 • de functie van de bestuurders. de namen van de bestuurders (PDF)
 • het beloningsbeleid van de bestuurders en directie (PDF)
 • namen en functies van het team (PDF)
 • klachtenprocedure (PDF)
 • een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten (PDF)
 • financiële verantwoording 2016 (PDF)