OVER DE PEUTEROPVANG

WAT IS PEUTEROPVANG?

Wanneer uw kind 2,5 jaar is, mag hij/zij beginnen op onze peuteropvang.
Uw kind mag 2 of 4 ochtenden per week komen spelen en leren.
De peuteropvang zorgt ervoor dat kinderen spelenderwijs worden voorbereid op de basisschool.
Dit doen wij door (kring)activiteiten aan te bieden, de kinderen te laten spelen en ontdekken in de verschillende hoeken in de klas,
het voorlezen van boeken en vooral door de kinderen zelf te laten ervaren.
Uw kind wordt geplaatst bij één van onze ervaren en deskundige pedagogisch medewerksters: Damla (links op de foto),
Maria (midden op de foto) en stagiaire Demi (vóór op de foto).

ONZE PEUTEROPVANG:

– werkt met enthousiaste, ervaren en geschoolde pedagogisch medewerksters
– hecht veel waarde aan samenwerking met de ouders en zetten zich in om samen te zorgen voor de beste ontwikkeling
– laat kinderen spelenderwijs leren en ontdekken
Wanneer uw kind 2,5 jaar is, mag hij/zij beginnen op onze peuteropvang.

SAMENSPEL

Ook jongere kinderen kunnen bij ons, met hun ouder(s), terecht.
Voor kinderen van 2 tot 2,5 jaar en hun ouder(s) bieden wij SamenSpel aan.
Peuters kunnen hier eenmaal per week, 2 uur lang, met hun ouder(s) gratis aan meedoen.
In deze cursus onderneemt u samen met uw kind leuke activiteiten.
Er wordt samen geknutseld, gezongen, voorgelezen en gespeeld.
SamenSpel is een voortraject van de peuteropvang. Als uw kind 2,5 jaar is volgt er automatisch een oproep!