Buurtcentrum Kommunika houdt de situatie nauwlettend in de gaten omtrent het Coronavirus en acteert op de zelfde wijze als basisscholen. Indien er wijzigingen en of extra maatregelen nodig zijn, zullen wij dit zo snel mogelijk communiceren. Voor nu blijven wij de werkwijze en gedragsregels hanteren zoals deze ingesteld zijn door het RIVM. Voor meer informatie kunt u kijken op
https://www.rivm.nl.

Met vriendelijke groet,

Team van Kommunika