Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag is er VVE peuteropvang in Kommunika (van 2,5 jaar – 4 jaar).  In dit prachtige, nieuwe lokaal kunnen de kinderen zich spelenderwijs ontwikkelen met verschillende leuke, leerzame en ook herkenbare thema’s.
Er is direct plek! Interesse?
Kijk even op onze website

17 juni – 08:30
08:30 — 12:30

Aanmelden